PROJECTE “EL REVERS DE L'UNIVERS”

El revers de l'univers és un projecte que estam duent a terme nosaltres; un grup de treball d'alumnes de l' IES Manacor. Aquest grup de treball va sorgir per la nostra inquietud de descobrir coses que no es tracten normalment a classe, i alhora les nostres ganes de fer feina i de crear algun projecte que pugui repercutir fora del nostre entorn escolar.

S'hi han implicat els departaments d'orientació i tecnologia, i gràcies a aquesta ajuda i dues hores setmanals, el projecte va avançant.

El projecte tracta sobre tot un seguit de temes diferents que tenen un punt comú: el concepte d'astronomia i astrologia vist des de les diferents etapes de la història i les diferents cultures. Així doncs, per exemple, aquests aspectes són tractats seguint una línia temporal, des de la formació de l'univers fins a la carrera espacial i la guerra freda, passant per la prehistòria, la mitologia grega o romana, les cultures precolombines o l'antic Egipte.


La primera part del projecte consta d'una recerca d'informació, cosa que pràcticament ja hem acabat; i la segona consistirà en plasmar els coneixements que hem obtingut mitjançant la recerca, de manera original, inèdita i visual. És a dir, donar-li una forma que permeti la projecció del projecte cap a un públic general. Pensam treure'n maquetes acompanyades de panells i cartells.

A part d'això, també tenim intenció de fer una exposició oral a l'institut.

Com a motivació extra, tenim ganes de participar a un concurs a nivell de l'Estat espanyol, Portugal i Països castellanoparlants de llatinoamèrica.

                               Sebastià Hageneier, Youssef Rahou, Anna Roig, Lluc Servera i Bel Vives